Những đứa trẻ thông minh nhất thế giới

Cuốn sách của tuần trước "Những đứa trẻ thông minh nhất thế giới" k phải là 1 cuốn tự truyện của thần đồng :)) (đã được thông báo ngay khi được kiến nghị đọc). Cuốn này nói về kết quả khảo sát, nghiên cứu của một nhà báo Mỹ về hệ thống giáo dục trẻ em … Continue reading Những đứa trẻ thông minh nhất thế giới

Advertisements